Limang Home Remedies Para sa mga Madalas Makaranas ng Dysmenorrhea

Madalas ay nakakaranas tayo ng discomfort sa paligid ng ating puson, babang likod at mga hita kapag tayo ay may menstrual period. Kapag tayo ay mayroon menstrual period, ang mga muscle sa ating uterus ay nagcocontract at relax para tumulong buuin ang lining nito. Madalas ay makakaranas ng cramps kapag ang mga muscles ay tumatrabaho. Karamihan ay maaring makaranas pa ng pagkahilo, pagsusuka, pananakit ng ulo at pagtatae.

(Courtesy: www.google.com)

Para sa mga temporary cramps, maaaring makatulong ang mga home remedies na ito na bawasan ang nararamdamang sakit.

1.Hot o Warm Compress

Isang pinaka epektibong paraan para maibsan ang pananakit ng puson ay ang paglagay ng hot o warm compress sa ating puson. Ang init na dala ng hot compress ay nakakatulong para maging relax ang ating mga muscles at makakapagtanggal ng sakit.

2. Ginger and Black Pepper Tea

(Courtesy: www.google.com)

Ayon sa mga eksperto, nakakatulong ang luya na bawasan ang pananakit na nararamdaman. Pinapababa nito ang level ng prostaglandins ng katawan. Nakakatulong din ito para sa mga irregular na dalaw ng babae na maging regular.

3. Cumin Seeds

Ang cumin ay nakakatulong magpa relax ng ating mga muscles sa puson. Mayroon itong anti-spasmodic at anti-inflammatory properties na tumutulong makaiwas sa mga menstrual cramps.

4. Chamomile Tea

Ayon sap ag-aaral, ang chamomile tea ay nakakatulong na pa relaxin an gating mga uterus at nakakakapagpababa ng produksyon ng prostaglandins na nagsisilbing taga bawas ng pananakit na nararamdaman.

5. Exercise

Maaring makatulong ang pageehersisyo na bawasan ang pagkakaroon ng menstrual cramps na dulot ng iyong dalaw. Ugaliin mag ehersisyo upang gumaan ang pakiramdam sa tuwing ikaw ay may period.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *